Thứ Sáu, Ngày 20/05/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1565018
Số người trực tuyến:11
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
86.066
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 99 hồ sơ)

TIN MỚI NHẤT
TỔ CHỨC BỘ MÁY
 - Ninh Bình: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt
Sáng ngày 03/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
- V/v báo cáo số liệu theo Nghị định Số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế XHH
- V/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2019
- V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
- Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
- Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 961/2003/QĐ-UBND ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2021
- triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê
- Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
- Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
- Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). 
- Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020
- Hướng dẫn xây dựng báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
- Đề nghị lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình
- Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
- V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2018
CÔNG TÁC THANH NIÊN
- V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
- V/v triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
- Đề cương luật thanh niên sửa đổi
- Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình
- Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
- Đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án CSDL quốc gia về thanh niên
THƯ VIỆN ẢNH
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang