Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970863
Số người trực tuyến:63
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Lãnh đạo Sở

* Ông Đinh Công Toản : Giám đốc Sở.

 - Điện thoại:  (0229) 3.897.076

 - Emai: toandc.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Vũ Tiến Tuấn : Phó Giám đốc Sở

 - Điện thoại:  (0229) 3.896.845

 - Emai: tuanvt.snv@ninhbinh.gov.vn

 * Ông Đỗ Trọng Luận : Phó Giám đốc Sở

 - Điện thoại:  (0229) 3.883.898

 - Emai: luandt.snv@ninhbinh.gov.vn

* Bà Phạm Thị Bình : Phó Giám đốc Sở

 - Điện thoại: (0229) 3.891.187

 - Emai: binhpt.snv@ninhbinh.gov.vn

2. Văn phòng Sở

* Ông Nguyễn Đình Phú : Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại:  (0229) 3.899.974

- Emai: phund.snv@ninhbinh.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Minh Quý : Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại:  (0229) 3.871.155

 - Emai: quynm.snv@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Công chức- viên chức

* Ông Đỗ Hải Vinh: Trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229) 3.872.040

- Emai: vinhdh.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Nguyễn Việt Hà: Phó trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229) 3.872.040

 - Emai: hanv.snv@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Tổ chức bộ máy

* Ông Nguyễn Đức Vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229).3. 

- Emai: vund.snv@ninhbinh.gov.vn

* Bà Tạ Thị Tâm Hiếu: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229).3.

 - Emai: hieuttt.snv@ninhbinh.gov.vn

5. Phòng Xây dựng chính quyền

* Ông Dương Xuân Hà: Trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229).3.886.195

- Emai: hadx.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Ngô Trọng Quảng: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:   (0229).3.3886.195

6. Phòng Cải cách hành chính

* Ông Phạm Đăng Khoa: Trưởng phòng

- Điện thoại:  (0229).3.890269

- Emai: khoapd.snv@ninhbinh.gov.vn

* Bà Đinh Thị Thu Huyền: Phó Trưởng phòng

 - Điện thoại:  (0229).3.886.846

  - Emai: huyendt.snv@ninhbinh.gov.vn

7. Thanh tra sở

* Ông Đỗ Hồng Thám: Chánh Thanh tra

- Điện thoại:  (0229).3.876.715

- Emai: thamdh.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Nguyễn Hà Thành: Phó Chánh thanh tra

 - Điện thoại:  (0229).3.3.876.715

8. Ban Thi đua Khen thưởng

* Bà Dương Thị Thanh: Trưởng Ban

- Điện thoại:  (0229).3.899.345

- Emai: thamdt.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Vũ Văn Đức: Phó Trưởng ban

   - Emai: ducvv.snv@ninhbinh.gov.vn

9. Ban Tôn giáo

* Ông Dương Đại Đồng: Trưởng Ban

- Điện thoại:  (0229).3.899.617

- Emai: dongdd.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Lê Thành Nam: Phó Trưởng ban

- Điện thoại:  (0229).3.882.254

 - Emai: namlt.snv@ninhbinh.gov.vn

* Ông Nguyễn Thanh Sơn: Phó Trưởng ban

 - Emai: sonnt.snv@ninhbinh.gov.vn

10. Trung tâm lưu trữ lịch sử

* Ông Nguyễn Vũ Long: Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại:  (0229).3.875.989

- Emai: longnv.snv@ninhbinh.gov.vn

VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang