Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828229
Số người trực tuyến:35
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

TTSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 42/2022/NĐ-CP Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/6/2022 Download
2 06/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trường Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuần chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đôi vói các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 28/6/2022 Download
3 60/2021/ND-CP Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/6/2021 Download
4 167/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 23/6/2021 Download
5 108/2020/NĐ-CP Nghị định 108//NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/9/2020 Download
6 107/2020/NĐ-CP Nghị định 107//NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uuyr ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/9/2020 Download
7 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/9/2020 Download
8 960/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 07/7/2020 Download
9 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luẩ cán bộ công chức và luật viên chức Download
10 3445/BC-BNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ 10/7/2020 Download
11 10/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/8/2019 Download
12 19/2019/TT-BNV Thông tư Quy định về tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ 15/11/2019 Download
13 số 07/TT/2019/TT-BNV Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 01/6/2019 Download
14 số 06/TT/2019/TT-BNV Thông tư 06/TT/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thông kế và quản lý hồ sơ công chức 01/6/2019 Download
15 04/2019/TT-BNV Thông tư 04/2019/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và xã hội. 24/5/2019 Download
16 34/2019/NĐ-CP Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 24/4/2019 Download
17 199/QĐ-TTg Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 19/02/2019 Download
18 14/2018/TT-BNV Thôn tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôn tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 03/12/2018 Download
19 03/2018/TT-BNV Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/03/2018 Download
20 Số 03/2018/TT-BNV Thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/3/2018 Download
21 TTr-BNV Đề cương luật thanh niên sửa đổi Download
22 184/2014/TT-BTC TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
23 17/2014/TT-BNV Số: 17/2014/TT-BNV Download
24 16/2014/TT-BNV Số: 16/2014/TT-BNV Download
25 57/2014/TT-BGTVT Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT Download
26 10/2014/TT-TTCP Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Download
27 66/2014/QĐ-TTg Quyết định số: 66/2014/QĐ-TTg Download
28 1939/2014/QĐ-TTg Quyết định 1939/2014/QĐ-TTg Download
29 63/2014/QĐ-TTg Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Download
30 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân Download
31 2074/QĐ-TTg Quyết định 2074/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) Download
32 84/2014/NĐ-CP Phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Download
33 90/2013/NĐ-CP Nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Download
34 115/2013/NĐ-CP, 139/2013/NĐ-CP, 166/20163/NĐ-CP, Một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Download
35 Những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Download

Trang 1 2 >> >|

VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang