Thứ Ba, Ngày 27/02/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2407284
Số người trực tuyến:14
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
 
ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022
Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 15/6/2022. So với các quy định trước đây, Luật có những điểm mới sau:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 01/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ tướng: Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, rà soát không thực hiện cấp “hàm”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DANH SÁCH CỬ TRI VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH BỆNH PHÁT SINH
 Ngày 13/4/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh như sau:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn về thể lệ bầu cử
Ngày 14/4/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Văn bản số 146/VPHĐBCQG-PL hướng dẫn về thể lệ bầu cử. Cụ thể:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1164/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021
Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định trình Chính phủ đề xuất không tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ
 Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 1391/TB-BCĐ thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ngày 16/3/2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tôn giáo dừng tổ chức đại hội, lễ hội tôn giáo thường niên
 Ngày 20/3, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Công văn số 218/TGCP-VP gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Nội vụ tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Sáng ngày 09/3, trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ thực hiện đo thân nhiệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc, liên hệ công tác tại cổng trụ sở Bộ. Đây là một trong những biện pháp nhằm tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 
 Ngày 24/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 198/SNV-CCHC
Công văn số 198/SNV-CCHC ngày 01/3/2019 gửi UBND các huyện, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang