Thứ Tư, Ngày 24/04/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2432359
Số người trực tuyến:19
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

 

TT Tên Quyết định Ngày ban hành
     
  Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/3/2024
 

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức, lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Nội dung TTHC sửa đổi bổ sung theo Quyết định  123/QĐ-UBND ngày 29/01/2024

  Phụ lục danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định  123/QĐ-UBND ngày 29/01/2024

29/01/2024 
 

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Nội dung cụ thể của từng TTHC theo Quyết định  số 177/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình

- Phụ lục danh mục TTHC theo Quyết định  số 177/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình

 08/02/2024
 

 

Quyết định số: 258/QĐ-UBND của UBNB về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phụ lục 1 Kèm theo Quyết định 258/QĐ-UBND

 

Phụ lục 2 Kèm theo Quyết định 258/QĐ-UBND

 

 31/03/2023
 

 

 Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

 18/4/2023
     
     

 

 

 

 

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang