Thứ Bảy, Ngày 20/07/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2499364
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

TTSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 827/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 26/9/2022 Download
2 43/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/9/2022 Download
3 717/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình 10/9/2021 Download
4 646/QĐ-UBND Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/8/2021 Download
5 840/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/11/2021 Download
6 782/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành. UBND các huyện, thành phố 20/10/2021 Download
7 15/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/01/2020 Download
8 11-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 14/2/2021 Download
9 01/CT-IBND Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 22/1/2021 Download
10 175/QĐ Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bìnhnhiệm kỳ 2021-2026 22/1/2021 Download
11 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiên Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 10/01/2019 Download
12 41/2018/NQ-HĐND Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 12/12/2018 Download
13 92/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình 2018 13/11/2018 Download
14 03/2018/TT-BNV Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/3/2018 Download
15 223/SNV-TCBC&TCPCP V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy. 08/03/2018 Download
16 174/SNV-CCVTLT Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành luật lưu trữ 28/02/2018 Download
17 1501/SNV-CCHC&ĐT V/v báo cáo kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. 26/12/2017 Download
18 1500/SNV-CCHC&ĐT V/v tổng hợp kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. 26/12/2017 Download
19 79/UBND Báo cáo việc thực hiện kết luận số 63-KL/TW, kết luận số 64-KL/TW và nghị quyết số 39-NQ/TW 26/06/2017 Download
20 10/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 11/3/2014 Download
21 06/KH-UBND Kế hoạch, công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014 27/2/2014 Download
22 218/UBND-VP7 CV số 218/UBND-VP7 về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 02/07/2013 20/12/2012 Download
23 35/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển về công tác tại xã , phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu bố trí, sắp xếp lại 20/12/2012 Download
24 1971/MTTW-BTT Hướng dẫn số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử 19/4/2016 Download
25 71/2014/TTLT-BTC-BNV Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 30/5/2014 Download
26 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/05/2014 Download
27 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014 Download
28 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04/04/2014 Download
29 08/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 15/9/2013 Download
30 01/2011/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/11/2011 Download
31 406/2012/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước 26/06/2012 Download
32 387/TB-BNV Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành Nội vụ và triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 23/09/2011 Download
33 3420/TB-BNV Thông báo về việc giao ông Đặng Thanh Tùng điều hành công tác Thanh tra Bộ và Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014” 23/09/2011 Download
34 511/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 06/06/2012 Download
35 23/2012/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn 31-05-2012 Download

Trang 1 2 >> >|

VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang