Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828274
Số người trực tuyến:36
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

CÔNG TÁC THANH NIÊN
Đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án CSDL quốc gia về thanh niên

 Thực hiện Công văn số 553/UBND-VP7 ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc góp ý vào dự thảo đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án về CSDL quốc gia về thanh niên, ngày 24/9/2014 phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1019/SNV-CTTN đề nghị: UBND các huyện, thành phó, thị xã; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; tỉnh đoàn Ninh Bình tham gia ý kiến bằng văn bản vào nội dung dự thảo để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Chi tiết công văn số 1019/SNV-CTTN tại đây

Dự thảo Đề án tại đây

Phụ lục bộ chỉ tiêu tại đây

Dự thảo Quyết Định của Thủ tướng tại đây

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang