Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828245
Số người trực tuyến:34
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

VĂN BẢN CỦA SỞ NỘI VỤ
Tìm kiếm :    

TTSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 53/TB-SNV Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03/3/2022 Download
2 50/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán thanh lý tài sản 03/3/2022 Download
3 426/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân, Sở Nội vụ 15/11/2021 Download
4 56/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 25/5/2021 Download
5 55/BC-SNV Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 25/5/2021 Download
6 148/QĐ-SNV Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2021 04/5/2021 Download
7 05/HD-SNV Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 23/4/2021 Download
8 220/SNV-CCHC&ĐT Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2019 03/3/2020 Download
9 221/SNV-CCHC&ĐT Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2019 03/3/2020 Download
10 222/SNV-CCHC&ĐT Hướng dẫn việc xác định chỉ số cải cách của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND cấp xã năm 2019 03/3/2020 Download
11 57a/QĐ-SNV Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018 28/1/2019 Download
12 310a/SNV-VP Báo cáo thực hiện công khai dự toán năm 2017 của Sở Nội vụ 18/6/2018 Download
13 302/QĐ-SNV Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 05/6/2018 Download
14 113a/SNV-VP Báo cáo thực hiện công khai dự toán năm 2018 của Sở Nội vụ 28/1/2018 Download
15 01/HDLT-SNV-STC Hướng dẫn việc thực hiện quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách 12/12/2018 Download
16 1029/SNV-TCBC&TCPCP V/v Xếp hạng đối với trường trung học phổ thông 17/09/2018 Download
17 1029/SNV-TCBC&TCPCP Xếp hạng đối với trường Trung học phổ thông 17/9/2018 Download
18 số 78/HD-SNV Hướng dẫn về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập 10/7/2018 Download
19 26/KH-UBND Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018 22/3/2018 Download
20 77/KH-SNV Cải cách hành chính năm 2017 18/07/2016 Download
21 78/QĐ-SNV Kiện toàn ban chỉ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan sở nội vụ 25/01/2017 Download
22 1458/SNV-CCVTLT V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu, ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017 14/12/2017 Download
23 SNV-CCVC V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm 20/11/2017 Download
24 1306/SNV-CCVTLT Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 08/11/2017 Download
25 10/2014/QÐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình 29/10/2013 Download
26 689/QĐ-snv Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình 29/10/2013 Download
27 34/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 26/12/2012 Download
28 25/2012/QĐ-UBND Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UNĐ tỉnh Ninh Bình ngày 23 tháng 10 năm 2012 23/10/2012 Download
29 110/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện 06/08/2012 Download
30 CV255-UB-VP3 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 27/07/2012 Download

VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang