Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970792
Số người trực tuyến:16
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

THI ĐUA KHEN THƯỞNG
 
Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Ngày 28/11/2022, tại thành phố Ninh Bình, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Lễ phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Ngày 18/11/2022, tại công trường Dự án Cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc địa phận xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì và phát động Phong trào thi đua yêu nước "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2022
Từ ngày 26/10 - 28/10/2022, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Hội nghị triển khai Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chấn chỉnh công tác tạo lập hồ, đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
Ngày 06/7/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 1596/BTĐKT-V.II về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đảm bảo công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tìm hiểu rõ hơn, xin giới thiệu một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, như sau:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang