Thứ Tư, Ngày 24/07/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2505402
Số người trực tuyến:86
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 


         1. Lãnh đạo Sở: Gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình). 

 

        a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Sở;

 

        b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở;

 

        c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ;

 

        d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở.

 

         2. Văn phòng Sở

        Nguyễn Đình Phú - Chánh Văn phòng;
        Nguyễn Thị Minh Quý - Phó Chánh văn phòng;

 

         3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 
 
         a) Phòng Tổ chức bộ máy;
        Nguyễn Đức Vụ - Trưởng phòng
        Tạ Thị Tâm Hiếu - Phó trưởng phòng.
 
         b) Phòng Công chức - Viên chức;
         Đỗ Hải Vinh - Trưởng phòng.
         Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng phòng.
 
         c) Phòng Xây dựng chính quyền;
         Dương Xuân Hà - Trưởng phòng
         Ngô Trọng Quảng - Phó trưởng phòng.
 
         d) Phòng Cải cách hành chính.
         Phạm Đăng Khoa - Trưởng phòng
         Đinh Thị Thu Huyền - Phó trưởng phòng
 
 
         4. Thanh tra.
         Đỗ Hồng Thám - Chánh Thanh tra.
         Nguyễn Hà Thành - Phó Chánh thanh tra.
         
 
         5. Ban Thi đua - Khen thưởng
         a) Lãnh đạo Ban: 
        Dương Thị Thanh - Trưởng Ban.
        Vũ Văn Đức - Phó Trưởng ban
 
         b) Các phòng trực thuộc.
        - Phòng Hành chính - Tổng hợp.
          Ngô Mạnh Cường - Trưởng phòng
 
        - Phòng Nghiệp vụ.
         Quách Hoài Văn - Trưởng phòng
 
        6. Ban Tôn giáo
 
        a) Lãnh đạo Ban
        Dương Đại Đồng - Trưởng Ban.
        Lê Thành Nam - Phó Trưởng ban
        Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban
 
   
b) Các phòng trực thuộc.
       - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
        Đoàn Mạnh Hùng - Trường phòng
 
       - Phòng Nghiệp vụ.
       Nguyễn Xuân Phương - Trưởng phòng
 
       7. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
 
       a) Lãnh đạo Trung tâm: 
       Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm
 
       b) Các phòng trực thuộc:
       - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
        Nguyễn Văn Trìu - Phó trưởng phòng.
 
       - Phòng Thu thập và Chỉnh lý
       Phạm Văn Đoàn - Trưởng phòng
       - Phó trưởng phòng - Phạm Huy Tường
 
       - Phòng Phát huy giá trị tài liệu
         Lại Thị Yến - Phó trưởng phòng.
         Ngô Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng
 
       8. Biên chế
       a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
 
       b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 
 

      

VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang