Thứ Ba, Ngày 27/02/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2407281
Số người trực tuyến:12
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

ISO 9001:2015
 
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống, chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ năm 2023
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống, chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ năm 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mục tiêu chất lượng năm 2023
 Mục tiêu chất lượng năm 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính sách chất lượng 2023
 Chính sách chất lượng 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo thực hiện việc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
 Báo cáo thực hiện việc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ
 Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính sách chất lượng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản xác nhận Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang