Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828309
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

ISO 9001:2015
 
Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo thực hiện việc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
 Báo cáo thực hiện việc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ
 Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính sách chất lượng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản xác nhận Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang