Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363517
Số người trực tuyến:18
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
 
Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh
Cách đây 78 năm, ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi này đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ninh Bình triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 07/2022/TT-BNV QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ.
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu; ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017
Ngày 14/12/2017 Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số: 1458/SNV-CCVTLT Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu; ban hành Danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Sớ Nội vụ đề nghị các Cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá kết quả công tác văn thư,lưu trữ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác vãn thư, lưu trữ năm 2018 theo đề cương đính kèm.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẫu hoá các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Để thực hiện nghiêm quy định cúa pháp luật về công tác lập hồ sơ công việc và thống nhất nghiệp vụ lập hồ sơ, Sở Nội vụ ban hành Quy trình mẫu hoá các nội dung lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (kèm theo Quy trình mẫu hoá).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 152/SNV-CCVTLT về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban hành Danh mục hồ sơ 2017; báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tỉnh Ninh Bình năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh mục văn bản về văn thư, lưu trữ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị góp ý Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số: 1279 /SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị góp ý Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang