Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970943
Số người trực tuyến:37
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

CÔNG TÁC THANH NIÊN
Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình
Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh có văn bản số 548/UBND-VP7 ngày 22/9/2014 về việc sơ kết giai đoạn I Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020.

Để xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn Ninh Bình và UBND các huyện, thành phố căn cứ đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 342/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 về việc phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020” và Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 17/8/2012 thực hiện hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, xây dựng báo cáo sơ kết giai đoạn I thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
 
Các văn bản có liên quan tại đây

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang