Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363521
Số người trực tuyến:18
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
 Ngày 04/4/2023 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 351/SNV-CCVC về việc tập huấn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung Công văn trên đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện

Thực hiện Văn bản số 79/UBND-VP7 ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Ngày 30/3/2023 Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 334/SNV- CCVC để triển khai cập nhật cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

 

Để đảm bảo tiến độ cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Cử CBCCVC tham gia lớp tập huấn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC gồm:

 

- 01 cán bộ phụ trách chung về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị;

 

- 01 cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị;

 

- Mỗi đơn vị trực thuộc cử 01 cán bộ phụ trách về tổ chức cán bộ tham gia;

 

Danh sách CBCCVC tham gia tập huấn  trước 11h (thứ 5) ngày 06/4/2023 để tạo lập tài khoản nhập dữ liệu.

 

Theo biểu mẫu (tại đây)

 

2. Thời gian tập huấn:

Theo lịch đính kèm tại phụ lục số 01.

 

3. Địa điểm tập huấn: 

 

- Đối với lớp tập huấn của các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: Tại Hội trường Tầng 1 - VNPT, đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.

 

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Đề nghị UBND các huyện, thành phố bố trí địa điểm, thời gian, triệu tập thành phần tham dự để VNPT Ninh Bình phối hợp tổ chức tập huấn.

 

4. Đề nghị VNPT Ninh Bình: Bố trí cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao. 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

 
 

Hướng dẫn dành cho cán bộ quản tại đây


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
Năm 2023: Trình cấp có thẩm quyền lộ trình tổng thể cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; xây dựng Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Hợp nhất quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang