Thứ Ba, Ngày 27/02/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2407270
Số người trực tuyến:13
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 
Kế hoạch Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung và hằng năm của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình năm 2022
Kế hoạch Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung và hằng năm của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình thực hiện tiết kiếm chống làng phí năm 2022 của Sở Nội vụ
Chương trình thực hiện tiết kiếm chống làng phí năm 2022 của Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang