Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828276
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
 
Hợp nhất quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
 Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức
Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 961/2003/QĐ-UBND ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Số 366/UBND-VP7 ngày 20/8/2020 thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 412/UBND-VP7 ngày 5/9/2020 thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; số 415/UBND-VP7 ngày 29/9/2020 thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định có liên quan khác (sau đây viết tắt là Nghị định của Chính phủ); thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung sau:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
 Thông báo số 97/TB-HĐTNN ngày 16/7/2020 về việc Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng
 Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo Danh mục tài liệu thi nâng ngạch
Thông báo số 84/TB-HĐTNN ngày 23/6/2020 về danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2
 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Ninh Bình thông báo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1
 Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
 Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
Công văn số 163/UBND-VP7 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang