Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363445
Số người trực tuyến:10
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030. Ngày 21/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu: xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch đề ra 40 nhiệm vụ cụ thể thuộc 06 lĩnh vực của chương trình CCHC gồm: (1) Cải cách thể chế ; (2) Cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ; (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Các nhiệm vụ trong kế hoạch xác định rõ kết quả cần đạt được, thời gian, sản phẩm hoàn thành, phân công trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện.

 
 
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được giao, bố trí đủ nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để hoàn thành Kế hoạch đề ra./.
 
Đinh Thị Thu Huyền, Phòng Cải cách hành chính
 

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang