Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363457
Số người trực tuyến:16
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cải cách hành chính: "Chìa khóa" để vượt khó thành công
Chủ đề công tác năm 2022 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Quan điểm này đã trở thành "chìa khóa" trong giai đoạn hiện nay giúp các cấp, các ngành trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức từ nhiều phía, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Những nỗ lực đó đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên hầu hết các lĩnh vực với hàng loạt rào cản được tháo gỡ; thể chế, cơ chế, chính sách được khơi thông, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực cho xã hội.