Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363493
Số người trực tuyến:21
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2022

Nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2022, từ 01/9/2022 đến 31/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra xã hội học lấy phiếu khảo sát phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2022. 

 

Nội dung điều tra: Điều tra lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và điều tra lấy ý kiến đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.
 
 
Đối tượng điều tra: Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành; các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Người dân, tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
 
 
Qua cuộc điều tra giúp nắm bắt yêu cầu, mong muốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để có những biện pháp cải thiện kết quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh./.
 
Kim Ngân (Cải cách hành chính)
 

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang