Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363497
Số người trực tuyến:23
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chính phủ yêu cầu công khai công chức giải quyết chậm hồ sơ thủ tục của người dân
 “Hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Đây là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022. Theo đó, Chính phủ yêu cầu:

 - Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trong năm 2022 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021, Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06 tháng 4 năm 2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

- Về cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng:
 
 
a) Thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
 
b) Hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
 
- Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh trong tháng 7 năm 2022; định kỳ đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương.
 
 
Như vậy, từ các hành vi của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực đều phải được công khai danh sách hàng tháng lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đây được xem là một trong những biện pháp quyết liệt của Chính phủ để công tác cải cách hành chính được thực hiện công khai, minh bạch và có hiệu quả ngày càng cao.

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang