Thứ Tư, Ngày 24/04/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2432352
Số người trực tuyến:17
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
 Sáng 4/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc
trao Cờ thi đua
của Chính phủ cho Sở Nội vụ.

 

Năm 2023, ngành Nội vụ đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình công tác, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được triển khai đúng quy định. Thực hiện tốt Kế hoạch Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất". 

 

Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, thống nhất, bài bản. Ngành đã tích cực tham mưu xếp lại hạng đối với 57 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 7 Sở; phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với 9 đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 31 cơ quan, đơn vị. 

 

 Trình UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 21 cán bộ diện UBND tỉnh quản lý; đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh quyết định bổ sung quy hoạch các chức danh diện UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 284 người. Phối hợp với đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cập nhật trên 24.000 hồ sơ về cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm, Ngành đã tích cực tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025 báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Công tác thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, quản lý văn thư, lưu trữ, thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng quy định.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung vào các nội dung về kết quả tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng của ngành…

 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sở Nội vụ, ngành Nội vụ của tỉnh đã đạt được trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. 

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Nhấn mạnh những kết quả và những chủ trương, định hướng lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh những năm tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ để đạt được những mục tiêu khát vọng phát triển của tỉnh cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Nội vụ cần bám sát định hướng lớn của tỉnh để tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành. 

 

Tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong tập thể cán bộ, công chức toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng tham mưu xây dựng các điển hình, nhân rộng phong trào. Quan tâm làm tốt công tác quản lý văn thư, lưu trữ, bảo đảm khoa học, nền nếp. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ trọng tâm công tác sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2024, đồng thời yêu cầu ngành Nội vụ cần nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương để tham mưu triển khai hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm thống nhất cao trong nhận thức, hành động và tạo sự đồng thuận xã hội. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ huyện Nho Quan và Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ).

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh năm 2023 cũng được biểu dương, khen thưởng.

Theo: https://baoninhbinh.org.vn/

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023
Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023), Quốc Khánh (02/9/1945-02/9/2023) và Ngày Truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2023)
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 202
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang