Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363458
Số người trực tuyến:16
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

TỔ CHỨC BỘ MÁY
Hội thảo Khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 21/11/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. TS. Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội thảo. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định dự và đồng chủ trì Hội thảo.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự có TS. Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo Sở Nội vụ, các Sở chuyên ngành khác của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cũng tổ chức đoàn đại biểu gồm 7 người, là các nhà khoa học do TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội, đại diện BTV và BCH Hiệp hội dẫn đầu tham dự Hội thảo này.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học.

 

Mục đích của Hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra các quan điểm và giải pháp cụ thể đê tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày12/4/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành  động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ trì Hội thảo, TS. Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ đã báo cáo một số nội dung chính về thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Đề án. Các báo cáo, tham luận của các đại biểu, góp ý xoay quanh chủ đề đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phát biểu tại Hội thảo khoa học.

 

Tại Hội thảo, TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thay mặt Hiệp hội phát biểu: Việc tổ chức Hội thảo này là rất cần thiết, qua đó có thể thảo luận và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trong quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chủ trương của Đảng. Hiệp hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và nhất là các vấn đề đưa ra tại Hội thảo. Quan điểm của Hiệp hội là để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong bối cảnh hiện nay, trước hết cần thay đổi cách nhìn, tư duy về vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên các phương diện. Không nên đi theo lối cũ, giao tự chủ theo mức độ tự chủ về tài chính như hiện nay. Tự chủ là phải được giao đầy đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật, được quyền quyết định mọi vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính- bãi bỏ việc thỏa thuận, xin ý kiến, xin chủ trương trước khi quyết định; từng bước bỏ chế độ chủ quản. Nhà nước chỉ quản lý các đơn vị sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và cấp kinh phí theo nhiệm vụ giao cho đơn vị sự nghiệp; ban hành khung thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị sự nghiệp hoạt động và thực hiện thanh tra, kiểm tra.

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các chuyên gia, cơ quan, địa phương, Ban soạn thảo của Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, rà soát lại các quy định để hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

 

Theo: http://hiephoikhhc.org.vn/

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang