Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970904
Số người trực tuyến:29
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy tại Đảng ủy Sở Nội vụ.
Chiều ngày 09/11/2022, Đoàn kiểm tra số 02 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Nội vụ.