Thứ Ba, Ngày 27/02/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2407236
Số người trực tuyến:20
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc bộ sơ kết công tác 6 tháng đâu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
 Sáng 29/7, tại thành phố Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.
 
 Quang cảnh Hội nghị
 
6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã bám sát sự lãnh đao, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động... cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy định. Tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh, thành phố đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển…
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong cụm thi đua
 

6 tháng cuối năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc”, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ. Tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Chính Phủ. 

 

 Hoàng Tùng (Văn phòng Sở)

 

 

 

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang