Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828291
Số người trực tuyến:41
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Ngành Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Chiều 12/7, ngành Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ngành đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của TW về thích ứng linh hoạt, an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành TW; Việc thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện đồng bộ, thống nhất, bài bản, sau sắp xếp đã giảm được 165 tổ chức; Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến nay đã hoàn thành 21/41 nhiệm vụ, đạt hơn 51% kế hoach năm, góp phần vào việc cắt giảm, rút ngăn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, tổ chức.

 
Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế của ngành như: Chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị còn chậm, thiếu số liệu cụ thể gây khó khăn trong quá trình tổng hợp và ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo; Vấn đề giải quyết số lượng viên chức dôi dư so với chỉ tiêu được giao tại một số trường Trung học cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; Việc xây dựng đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 106/2020 của Chính phủ chưa thực hiện được…
 
Trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành 20 nhiệm vụ còn lại đã đề ra từ đầu năm. Trong đó tập trung vào việc tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của TW về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang