Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970960
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

TỔ CHỨC BỘ MÁY
Ninh Bình: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt
Sáng ngày 03/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Ninh Bình.

 

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết, để tổ chức triển khai công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Bình. 

 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã quyết định thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện điều tra; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ thường trực giúp việc; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các giám sát viên, quản trị viên và người thu thập thông tin.

 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã giao Sở Nội vụ với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021; rà soát danh sách bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức thu thập thông tin đơn vị hành chính và nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

Trên cơ sở danh sách nền do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp, Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố triển khai, rà soát, thu thập thông tin và cập nhật danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội lên trang tác nghiệp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

 

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 283 phiếu điều tra/ 283 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám sát viên Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  97,67% số phiếu chọn mẫu.

 

Các phiếu điều tra của tỉnh Ninh Bình không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với phiếu của khối cấp xã cần rà soát, kiểm tra lại về chi phí hao mòn; một số phiếu còn sai về đơn vị tính; rà soát để khớp đúng với số biên chế hiện có.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị trưng tập thêm công chức có kiến thức về tài chính, kế toán để hỗ trợ rà soát; lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước

 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai, Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện. 

 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, công chức được giao tham mưu tổ chức triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, quản trị hệ thống, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cao trong công tác tham mưu và triển khai, thực hiện theo nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, cũng như Sở Nội vụ giao và phân công.

 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng đầy đủ, kịp thời.

 

Tuy nhiên, ông Đinh Công Toản cũng chia sẻ, do cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành đồng thời với các hoạt động quan trọng khác của tỉnh, huyện trong thời gian tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như các nhiệm vụ công tác chuyên môn khác nên lực lượng tham gia điều tra cơ sở hành chinh cùng lúc phải thực hiện song trùng nhiều nhiệm vụ, nên có ảnh hưởng hưởng đến tiến độ thời gian, nội dung kê khai của cơ sở. Mặt khác, đây là lần đầu tiên ngành Nội vụ chủ trì thực hiện một cuộc điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ do ngành không có đội ngũ làm công tác thống kê chuyên trách.

 

Ông Đinh Công Toản trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng cao nhất

 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của tỉnh Ninh Bình. 

 

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Ninh Bình sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Theo: https://www.moha.gov.vn/

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang