Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363483
Số người trực tuyến:20
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Bầu cử QH và HĐND: Ninh Bình sẵn sàng cho Ngày hội của toàn dân
 Với tinh thần tích cực, chủ động, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, góp phần đảm bảo cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ, từ đó lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử.

 

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

 

Triển khai các biện pháp 5K

 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng dân số của tỉnh Ninh Bình là 998.343 người với 8 huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở số liệu về dân số, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh được bầu là 6 đại biểu, giới thiệu 10 người ứng cử; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 50 đại biểu, giới thiệu 85 người ứng cử.

 

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Nho Quan đã được thực hiện đúng quy trình, quy định.

 

Ông Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Nho Quan cho biết, toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử huyện và 214 tổ bầu cử tại các xã, thị trấn với tổng số 118.342 cử tri. Đến ngày 3/5, tất cả 27/27 xã, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, nơi công cộng và tại UBND các xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan đã tổ chức hàng chục hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội; ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và hội nghị đối với ứng cử viên HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định.

 

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, thời gian qua, huyện Yên Khánh rất quan tâm tuyên truyền về cuộc bầu cử, giúp cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối, lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập các tổ tuyên truyền để phổ biến những nội dung cơ bản trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tiến độ chuẩn bị bầu cử, những điểm mới trong công tác bầu cử lần này, qua đó giúp cử tri tích cực tham gia hưởng ứng, sáng suốt lựa chọn được đại biểu xứng đáng.

 

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó, Ủy ban Bầu cử huyện Yên Mô đặc biệt chú trọng và sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch. Huyện đã chỉ đạo thành lập mỗi tổ bầu cử một tổ y tế và chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Đồng thời, huyện cũng xây dựng phương án bầu cử cho các trường hợp cách ly, có kế hoạch, tình huống đối phó nếu xảy ra dịch bệnh và tuyên truyền đảm bảo giãn cách xã hội, triển khai các biện pháp 5K trong Ngày Bầu cử.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng nhấn mạnh, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, MTTQ Việt Nam. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử, quan tâm phát huy vai trò của các tổ bầu cử, lựa chọn những thành viên là người có trách nhiệm, có kinh nghiệm, hiểu biết về công tác này.

 

 Sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử

 

Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử của tỉnh Ninh Bình đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia và lịch trình của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Toàn tỉnh có 8 Ủy ban Bầu cử cấp huyện, 143 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 62 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 984 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.020 tổ bầu cử tại 1.020 khu vực bỏ phiếu.

 

 Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử và niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình cũng xây dựng phương án nhằm thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh và xử lý các tình huống phát sinh về y tế liên quan đến cuộc bầu cử.

 

 Mặt khác, để đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban Bầu cử cấp huyện, thành phố, kịp thời chấn chỉnh việc triển khai thực hiện bầu cử của Ủy ban Bầu cử các cấp, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

 

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình - Lê Văn Kiên cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định và đảm bảo thời gian. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri hoàn thành trước thời hạn theo quy định; kết quả, các hội nghị cử tri nơi công tác, hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cũng đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử…

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật, hoàn thành trên 85% khối lượng công việc. Ninh Bình đã sẵn sàng để Ngày bầu cử 23/5/2021 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kiểm tra kỹ số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu và thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật cử tri vãng lai để bổ sung danh sách, đảm bảo quyền lợi của cử tri. Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua, huy động đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tham gia, lập thành tích hướng về ngày bầu cử. Tỉnh Ninh Bình đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Theo https://baotintuc.vn/


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang