Chủ nhật, Ngày 10/12/2023 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2363451
Số người trực tuyến:16
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
117.116
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2023
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 129 hồ sơ)

TỔ CHỨC BỘ MÁY
Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng về vị trí việc làm, tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
Trong 02 ngày 15,16/6/2023, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tinh giản biên chế; xây dựng và quản lý vị trí việc làm cho lãnh đạo, công chức chuyên môn các Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, lãnh đạo, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phạm vi quản lý của bộ và các tỉnh, thành phố