MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 989224
Số người trực tuyến:33
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ;

 

Thực hiện Công văn số 287/VTLTNN-VP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017.
 
Để kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị:
 
Rà soát, đề xuất các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” tính đến ngày 30/6/2017, về đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 6 và Điều 7, Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
 
Tổng hợp danh sách, gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) trước ngày 15/6/2017 để Sở báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Hồ sơ đề nghị xét tặng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ
 
Thông tư số 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Công văn số 287/VTLTNN-VP của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
 
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ  Chi cục Văn thư - Lưu trữ (qua số điện thoại 0229.3875 986) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn