MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1025546
Số người trực tuyến:11
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Kế hoạch Thực hiên Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Download
2 Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Download
3 Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình 2018 Download
4 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Download
5 V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy. Download
6 Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành luật lưu trữ Download
7 V/v báo cáo kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Download
8 V/v tổng hợp kết quả năm 2017 và dự kiến Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Download
9 Báo cáo việc thực hiện kết luận số 63-KL/TW, kết luận số 64-KL/TW và nghị quyết số 39-NQ/TW Download
10 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai Download
11 Kế hoạch, công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014 Download
12 CV số 218/UBND-VP7 về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 02/07/2013 Download
13 Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển về công tác tại xã , phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu bố trí, sắp xếp lại Download
14 Hướng dẫn số 1971/MTTW-BTT ngày 19/4/2016 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử Download
15 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước Download
16 Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Download
17 Quy định về thu tiền sử dụng đất Download
18 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Download
19 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Download
20 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Download
21 Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước Download
22 Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành Nội vụ và triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Download
23 Thông báo về việc giao ông Đặng Thanh Tùng điều hành công tác Thanh tra Bộ và Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014” Download
24 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ Download
25 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn Download
26 Công văn của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ Download
27 Công văn của Bộ Nội vụ Về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 Download
28 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Download

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn