MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027377
Số người trực tuyến:11
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v báo cáo số liệu theo Nghị định Số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế XHH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2019
Để có cơ sở trình UBND tỉnh, Bộ Nội vụ giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đon vị báo cáo kết quả sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018; Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 gửi về Sở Nội vụ với nội dung như sau:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị triển khai Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương đơn vị
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn