MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 989244
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Sớ Nội vụ đề nghị các Cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá kết quả công tác văn thư,lưu trữ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác vãn thư, lưu trữ năm 2018 theo đề cương đính kèm.
 

Nội dung đề cương được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Chi cục Văn thư — Lưu trữ và Sở Nội vụ theo địa chỉ: sonoivu.ninhbinh.gov.vn

Tải file


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn