MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 546686
Số người trực tuyến:15
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Chiều ngày 21/02, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ điều tra xã hội học quy mô cấp tỉnh năm 2018 (TP, Huyện, Sở,...)
 Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNV ngày 06/7/2018 về tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức quy mô quốc gia và quy mô cấp tỉnh đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ triển khai điều tra xã hội học quy mô quốc gia năm 2018 (Xã, Phường, Thị trấn)
 Căn cứ Công văn số 4056/BNV-CCHC ngày 21/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Thực hiện Công văn số 14/UBND-VP8 ngày 04/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 như sau:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 4 >> ... >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn