MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027359
Số người trực tuyến:14
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020
 Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn xây dựng báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
Căn cứ Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình
  Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;, Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Chiều ngày 21/02, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ điều tra xã hội học quy mô cấp tỉnh năm 2018 (TP, Huyện, Sở,...)
 Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNV ngày 06/7/2018 về tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức quy mô quốc gia và quy mô cấp tỉnh đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ triển khai điều tra xã hội học quy mô quốc gia năm 2018 (Xã, Phường, Thị trấn)
 Căn cứ Công văn số 4056/BNV-CCHC ngày 21/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 4 >> ... >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn