MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935526
Số người trực tuyến:25
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 
Công bố - công khai dự toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
 Công bố - công khai dự toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2019
 Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; Công khai dự toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; niêm yết công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019 tại Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn