MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1024994
Số người trực tuyến:10
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 
Công bố - công khai dự toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
 Công bố - công khai dự toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2019
 Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; Công khai dự toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; niêm yết công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019 tại Sở Nội vụ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn