MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 411426
Số người trực tuyến:22
VĂN BẢN CỦA SỞ NỘI VỤ
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Hướng dẫn việc thực hiện quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách Download
2 V/v Xếp hạng đối với trường trung học phổ thông Download
3 Xếp hạng đối với trường Trung học phổ thông Download
4 Hướng dẫn về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Download
5 Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018 Download
6 Cải cách hành chính năm 2017 Download
7 Kiện toàn ban chỉ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan sở nội vụ Download
8 V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu, ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017 Download
9 V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm Download
10 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Download
11 Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình Download
12 Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình Download
13 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
14 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UNĐ tỉnh Ninh Bình ngày 23 tháng 10 năm 2012 Download
15 Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện Download
16 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Download

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 27°C
Cao nhất: 27°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 65 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn