MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027356
Số người trực tuyến:12
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
VĂN BẢN CỦA SỞ NỘI VỤ
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2019 Download
2 Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2019 Download
3 Hướng dẫn việc xác định chỉ số cải cách của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND cấp xã năm 2019 Download
4 Công bố đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018 Download
5 Báo cáo thực hiện công khai dự toán năm 2017 của Sở Nội vụ Download
6 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 Download
7 Báo cáo thực hiện công khai dự toán năm 2018 của Sở Nội vụ Download
8 Hướng dẫn việc thực hiện quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách Download
9 V/v Xếp hạng đối với trường trung học phổ thông Download
10 Xếp hạng đối với trường Trung học phổ thông Download
11 Hướng dẫn về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Download
12 Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018 Download
13 Cải cách hành chính năm 2017 Download
14 Kiện toàn ban chỉ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan sở nội vụ Download
15 V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu, ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017 Download
16 V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm Download
17 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Download
18 Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình Download
19 Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình Download
20 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
21 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UNĐ tỉnh Ninh Bình ngày 23 tháng 10 năm 2012 Download
22 Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện Download
23 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Download

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn