MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36053
Số người trực tuyến:46
VĂN BẢN TỈNH NINH BÌNH
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 1458/SNV-CCVTLT V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu, ban hành danh mục hồ sơ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2017 Download
2 SNV-CCVC V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm Download
3 1306/SNV-CCVTLT Công văn về việc báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Download
4 10/2014/QÐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình Download
5 689/QĐ-snv Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình Download
6 34/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
7 25/2012/QĐ-UBND Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UNĐ tỉnh Ninh Bình ngày 23 tháng 10 năm 2012 Download
8 110/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện Download
9 CV255-UB-VP3 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Download


VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn