MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1026218
Số người trực tuyến:8
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CÔNG TÁC THANH NIÊN

 Thực hiện Công văn số 553/UBND-VP7 ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc góp ý vào dự thảo đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án về CSDL quốc gia về thanh niên, ngày 24/9/2014 phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1019/SNV-CTTN đề nghị: UBND các huyện, thành phó, thị xã; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; tỉnh đoàn Ninh Bình tham gia ý kiến bằng văn bản vào nội dung dự thảo để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Chi tiết công văn số 1019/SNV-CTTN tại đây

Dự thảo Đề án tại đây

Phụ lục bộ chỉ tiêu tại đây

Dự thảo Quyết Định của Thủ tướng tại đây

 


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn