MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92940
Số người trực tuyến:52
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Ngày 12 tháng 1 năm 2017 Ban chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng an toàn khu đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-BCĐ về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ Hướng dẫn số 05/HD-BCD của Ban Chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng an toàn khu đến các tổ chức có liên quan:

 

Chi tiết Hướng dẫn số 05/HD-BCĐ TẠI ĐÂY

 CÁC TIN KHÁC
V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn