MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36037
Số người trực tuyến:30
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Ngày 18/5/2016, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Công văn số 358/VPHĐBCQG-PL về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Sở Nội vụ xin sao chụp Công văn số 358/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử huyện, thành phố để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Nội dung Công văn số 358/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia TẠI ĐÂY
 CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
Công văn số 223 / SNV-XDCQ V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ công chức năm 2012
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn