MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36035
Số người trực tuyến:28
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Thực hiện công văn số 3860/BNV-VKH ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ  về việc báo cáo thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2011 – 2015 để đơn vị tải biểu mẫu về triển khai thực hiện, thời điểm thống kê là 30/9/2015. Biểu mẫu thống kê gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2015.
 
Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện để Sở Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Nội vụ kịp thời gian quy định./.
 
Biểu mẫu đính kèm tại đây
 CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông báo số 1594 của Thường trực Tỉnh uỷ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
Công văn số 223 / SNV-XDCQ V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ công chức năm 2012
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn