MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92931
Số người trực tuyến:43
TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Ngày 02/6/2015  Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 622/SNV-TCBM gửi các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các hội đặc thù được giao biên chế hàng năm về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương, đơn vị. Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ văn bản trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Chi tiết công văn số 622/SNV-TCBM tại đây

Các biểu mẫu đính kèm tại đây

 

 

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
Đề nghị triển khai Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2016
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2015
Báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp.
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn