MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92953
Số người trực tuyến:65
CÔNG TÁC THANH NIÊN

 Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình về tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020;

 
Ngày 28/8/2014, Hội đồng tuyển chọn tiến hành sát hạch phỏng vấn đợt 1 để tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020; căn cứ kết quả sát hạch phỏng vấn, Hội đồng tuyển chọn Thông báo kết quả tuyển chọn đội viên trí thức trẻ tình nguyện (Danh sách niêm yết kết quả tuyển chọn đính kèm).
 
Hội đồng tuyển chọn đề nghị các ứng viên dự kiến trúng tuyển mang bản gốc các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ đến Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ để thực hiện việc đối chiếu hồ sơ. Thời gian, từ 8h00 ngày 03/9/2014 đến 17h00 ngày 05/9/2014. Nếu quá thời gian trên, ứng viên nào không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị huỷ kết quả tuyển chọn.
 
Hội đồng tuyển chọn đề nghị các ứng viên dự kiến trúng tuyển thực hiện đúng nội dung Thông báo này./.

 

 Chi tiết Thông báo số 188/TB-SNV và danh sách niêm yết kết quả tuyển chọn đính kèm tại đây

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
V/v triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Đề cương luật thanh niên sửa đổi
Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình
Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
Đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án CSDL quốc gia về thanh niên
Thông báo: Tổ chức tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 -2020
Thông báo: Bổ sung chuyên ngành tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Kế hoạch tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn