MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 546453
Số người trực tuyến:9
TIN MỚI NHẤT
Cải cách hành chính
-Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
-V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2018
-Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ điều tra xã hội học quy mô cấp tỉnh năm 2018 (TP, Huyện, Sở,...)
-Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ triển khai điều tra xã hội học quy mô quốc gia năm 2018 (Xã, Phường, Thị trấn)
-Kế hoạch đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010
-V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Xây dựng chính quyền
-V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
-Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
-Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
-Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
-Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
-Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
Công tác thanh niên
-V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
-V/v triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
-Đề cương luật thanh niên sửa đổi
-Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình
-Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
-Đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và Đề án CSDL quốc gia về thanh niên
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn