MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935539
Số người trực tuyến:30
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị đĩnh so 92/2012/NĐ-CP
Đơn vị thực hiện Ban Tôn Giáo
Biểu mẫu thủ tục Tải về
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người đại diện cơ sở tín ngưỡng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
Công chức tiếp nhận hồ sơ,  kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp;
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 2: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình (Ban Tôn giáo), phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Bước 3: Trả kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội (mẫu số B3 - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013);
- Danh sách Ban Tổ chức lễ hội.
*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngưỡng.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
    Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.
Phí, lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng (Mẫu B3 - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Lễ hội được tổ chức lần đầu;
- Lễ  hội tín ngưỡng khôi phục lại sau thời gian gián đoạn;
- Lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm không phải nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội trong văn bản đề nghị.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
 

Biểu mẫu
thủ tục Tải về
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn