MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935547
Số người trực tuyến:30
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Đơn vị thực hiện Sở Nội Vụ
Biểu mẫu thủ tục Tải về
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cá nhân đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lí và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 2: Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thành lập Hội đồng kiểm tra và tiến hành thực hiện kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Số lượng hồ sơ: Không xác định.
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên;
- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng đơn vị của người đề nghị xét chuyển;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c/2008/BNV của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ của người đề nghị xét chuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
Thời gian giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ.
Phí, lệ phí: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008.
- Đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn để xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Điều 25, Mục 6, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể :
+ Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cõ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.
+ Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.
+ Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
+ Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Điều kiện tiêu chuẩn để tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
- Cơ quan tiếp nhận công chức về làm việc phải còn chỉ tiêu biên chế hành chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c/2008/BNV của Bộ Nội vụ - Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định 93/2010/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Thông tư 03/2015/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
- Thông tư 06/2013/TT-BNV Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
- Thông tư 05/2012/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
- Thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
 

Biểu mẫu
thủ tục Tải về
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn