MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1027348
Số người trực tuyến:11
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Nghị định 108//NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Download
2 Nghị định 107//NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uuyr ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Download
3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Download
4 Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ Download
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luẩ cán bộ công chức và luật viên chức Download
6 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ Download
7 Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư Download
8 Thông tư Quy định về tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ Download
9 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức Download
10 Thông tư 06/TT/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thông kế và quản lý hồ sơ công chức Download
11 Thông tư 04/2019/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và xã hội. Download
12 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Download
13 Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Download
14 Thôn tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôn tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Download
15 Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Download
16 Thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Nội vụ Download
17 Đề cương luật thanh niên sửa đổi Download
18 TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
19 Số: 17/2014/TT-BNV Download
20 Số: 16/2014/TT-BNV Download
21 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT Download
22 Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Download
23 Quyết định số: 66/2014/QĐ-TTg Download
24 Quyết định 1939/2014/QĐ-TTg Download
25 Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Download
26 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân Download
27 Quyết định 2074/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) Download
28 Phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Download
29 Nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Download
30 Một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Download
31 Những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Download
32 Giới thiệu Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Download
33 Một số điểm mới trong Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo Download
34 Nghị định 150/2013/NĐ-CP Download
35 Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 ) Download

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn