MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935434
Số người trực tuyến:12
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Chiều nay, ngày 17/01/2012, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ. Tiến sĩ Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
images/newsimg/large_images/1328787554_ttthu.jpg

   Dự Hội nghị có Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Các thành viên trong Hội đồng khoa học của Bộ.

    Theo Báo cáo Đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2011 và kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2012 của Bộ Nội vụ, trong năm 2011, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tiến hành các thủ tục, quy trình cần thiết để xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2011 của Bộ Nội vụ và triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt. Cụ thể là đã triển khai 12 đề tài khoa học cấp Bộ; Tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ theo 2 bước 12 đề tài, với 03 đề tài đạt loại xuất sắc, 9 đề tài đạt loại khá; đồng thời Viện đã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu chính thức 02 đề tài cấp nhà nước do Viện là cơ quan chủ trì; Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học của Bộ Nội vụ; Thực hiện chuyên đề “Nghiên cứu xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”. Về cơ bản, các chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ triển khai thực hiện trong năm 2011 và kết quả nghiên cứu các đề tài đã được nghiệm thu có ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ. 

 

\"\"

 

  Về phương hướng hoạt động khoa học trong năm 2012: Sau khi được Hội đồng khoa học Bộ thông qua danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2012, Viện Khoa học tổ chức nhà nước phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng thời gian, quy trình, thủ tục; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiên cứu xây dựng “Chiến lược khoa học, công nghệ từ nay đến năm 2020 của Bộ Nội vụ” trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; Thực hiện phổ biến kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được nghiệm thu trên trang web của Bộ và của Viện; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý khoa học của Bộ nhằm giúp cho việc quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin quản lý khoa học chính xác, hiệu quả; Nghiên cứu áp dụng việc đăng ký nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hình thức đấu thầu nhằm thu hút công chức, viên chức quan tâm, tham gia nghiên cứu cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng của các đề tài; Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước với tư cách là đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý công tác khoa học, công nghệ của Bộ với các đơn vị trực thuộc Bộ, định kỳ tổ chức các buổi làm việc, trao đổi tình hình hoạt động khoa học, công nghệ giữa Viện với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tại Hội nghị các thành viên trong Hội đồng khoa học cũng đã cho ý kiến về kế hoạch khoa học công nghệ năm 2012 của Bộ về số lượng các đề tài, tên các đề tài và mức độ kinh phí cho mỗi đề tài.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, đề nghị: trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng khoa học Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước bổ sung và hoàn thiện Báo cáo; thực hiện đánh giá đảm bảo các đề tài nghiên cứu trong năm 2012 có ý nghĩa thực tiễn, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; tránh trùng dẫm các đề tài. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện các đề tài trên cơ sở tinh thần có sự tự chủ về kinh phí; Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chiến lược nghiên cứu khoa học của Bộ, giúp Hội đồng khoa học của Bộ xây dựng Quy chế hoạt động, duy trì vai trò tư vấn cuả Hội đồng khoa học đối với các nhiệm vụ quan trọng của Bộ.

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn