MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 989215
Số người trực tuyến:28
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
 
Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
 Thông báo số 97/TB-HĐTNN ngày 16/7/2020 về việc Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng
 Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo Danh mục tài liệu thi nâng ngạch
Thông báo số 84/TB-HĐTNN ngày 23/6/2020 về danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2
 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Ninh Bình thông báo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1
 Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
 Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
Công văn số 163/UBND-VP7 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn