MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 548307
Số người trực tuyến:14
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
 
Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2019
 Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018
Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính đã giao và xét nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn