MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1025558
Số người trực tuyến:13
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
 
triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Số 366/UBND-VP7 ngày 20/8/2020 thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 412/UBND-VP7 ngày 5/9/2020 thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; số 415/UBND-VP7 ngày 29/9/2020 thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định có liên quan khác (sau đây viết tắt là Nghị định của Chính phủ); thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung sau:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
 Thông báo số 97/TB-HĐTNN ngày 16/7/2020 về việc Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng
 Danh sách tổng hợp lên điểm thẩm định chấm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo Danh mục tài liệu thi nâng ngạch
Thông báo số 84/TB-HĐTNN ngày 23/6/2020 về danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vòng 2
 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Ninh Bình thông báo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1
 Danh sách niêm yết kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
 Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
Công văn số 163/UBND-VP7 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 4 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn