MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1025553
Số người trực tuyến:12
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo sở:

  

STT
Họ và tên

Chức vụ Số điện thoại
 1

 

Đinh Công Toản 

 

 Giám đốc Sở  (0229) 3.897.076
 2
Đinh Văn Bình
 
 Phó Giám đốc Sở  (0229) 3.886.186
 3
 Vũ Tiến Tuấn
 
 Phó Giám đốc Sở  (0229) 3.896.845

 

4

 

Đỗ Trọng Luận Phó Giám đốc sở (0229) 3.883.898

 

          1. Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

2.1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

 Chánh Văn phòng - Phạm Đăng Khoa.

- Thanh tra Sở;

Đỗ Hồng Thám - Chánh Thanh tra.

- Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ;

Phạm Thị Bình - Trưởng phòng.

- Phòng Công chức, viên chức;

Đỗ Hải Vinh - Trưởng phòng.

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

Dương Xuân Hà - Phụ trách phòng.

- Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo;

Nguyễn Đức Vụ - Trưởng phòng

2.2. Các Ban, Chi cục thuộc Sở:

 - Ban Thi đua, khen thưởng;

Vũ Tam Đạt - Trưởng Ban.

 - Ban Tôn giáo;

Dương Đại Đồng - Trưởng Ban.

 - Chi cục văn thư, lưu trữ

Ngô Văn Luân - Chi Cục trưởng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế:

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của Sở Nội vụ.

Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn