Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970927
Số người trực tuyến:32
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

BAN TÔN GIÁO
Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Từ ngày 9/11 - 10/11/2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.